Anmeldelse.png

“At Malangseidet-ulykka ble skrevet er derfor svært viktig for hvordan historia blir bevart – hvis man tenker på dette fra et lokalhistorisk synspunkt kan bokas betydning nesten ikke overvurderes.”

Arnstein Pettersen, Tromsø, har anmeldt boka på www.goodreads.com i september 2018. Hele anmeldelsen kan du lese her: Anmeldelse av Malangseidet-ulykka.