Gjennom min bedrift Ord i Landskap har jeg også deltatt i andre utgivelser. Enten som redaktør, som skribent eller begge deler. Har du spørsmål til noen av disse, eller lurer på et samarbeid, ta kontakt!


Jubileumshefte historielaget.jpg

Jubileumshefte - Balsfjord og Malangen historielag

I 2019 ble Balsfjord og Malangen historielag 40 år, og i den anledning ble jeg leid inn for å lage et jubileumshefte. I heftet har jeg samlet og skrevet lagets historie fra stiftelsesmøtet og frem til i dag. Heftet er rikt illustrert med bilder og tegninger, og det er designet og trykket av Renessanse Media AS.

Heftet finnes bare i begrenset opplag, men er mulig å få kjøpt via historielaget.


Forside årbok 2018.jpg

Årbok Malangen og Balsfjord

Jeg har vært redaktør i årboka for Malangen og Balsfjord fra og med 2013-utgaven. Arbeidet består i å skrive artikler, språkvaske, ha kontakt med skribenter, scanne bilder og dokumenter, samle inn stoff og lede årbok-komiteen. Mer om årbøkene kan du lese på utgiverens nettside:

Balsfjord og Malangen historielag.


Bry dæ-bok.jpg

Bry Dæ-boka

I 2008 startet Bry Dæ - et tverrfaglig initiativ og prosjekt i Balsfjord kommune som hvert år kulminerer i ei ungdomsforestilling.

Jeg fikk oppdraget med å sette sammen ei minnebok om prosjektets syv første år, og Bry Dæ - boka kom ut på nyåret 2015.

Omtale av boka kan du lese her: “Bry dæ i ord og bilder”, og boka kan fortsatt bestilles via kommunens hjemmesider.